Innbyggere i Zelkor's Ferry

Innbyggere:21

Bristleback Inn

Odo Bristleback
Amelia Bristleback

Ysbel, Tallie og Gumbel the cook

The Stable

Igor og Vort

Blacksmith

Big Morgan

Barracks

Kaptein Skorma
Vaktene:
Molionel, Kosanger, Andalen, Ganalla, Cetyalah

Rasmus Pye’s Trading Post

Rasmus Pye
Meregan Pye

The Dark House

Ulman Dark
Kanndra Dark

The Ferry

Guitmark The Ferryman

Gemcutter

Kalgor

*Andre personer i byen, Fenice

Innbyggere i Zelkor's Ferry

They came from Zelkor's Ferry fylleangst