Hear Ya

Hva som skjer i Zelkor’s Ferry fra dag til dag.

En liten landsbyzine

Reisende som er i byen i dag

Det har kommet mange i går. Foruten gruppen så har

1 Fighter kommet. Han ser ganske brutalut(lvl 4)

Noen kjøpmenn kommet til byen i en stor karavane
De har med seg 5 vogner
Antall sersjanter: 5
Antall vakter: 20
Antall kjøpmenn: 9

Så byen har mye ekstra å tilby i dag. Og godt er det når Odo bygger en baseleir ved Mouth of Doom

Magiske gjenstander tilsalgs

Pris Gjenstand
25 gp Arcane Scroll of Jump
25 gp Potion of Resistance
50 gp Divine Scroll of Detect Chaos, Pass Without Trace
150 gp Arcane Scroll of Hideous Laughter
175 gp Arcane Scroll of Arcane Lock
375 gp Arcane Scroll of Tiny Hut
9000 gp Pearl of Power, Level 3 Spell
9100 gp Figurine of Wondrous Power, Serpentine Owl

Hear Ya

They came from Zelkor's Ferry fylleangst