They came from Zelkor's Ferry

Det er noen andre her

Dag to og gruppen virker klarere enn noen gang. Alt er klart for en ny runde med å skrape til seg alt av verdi, men det er et problem. Det er andre der nede.

Gruppen starter dagen med en spell for å finne hemmelige dører, og 2 stk blir oppdaget. Bak en av dem er en lang sirklet gang og i enden en dør. Dette viser seg å være leiren til noen banditter.
Gruppen angriper og 3 banditter, 3 orcer og Lange Jack møter en tidlig død.
De finenr ut at det er flere her, og de klarer å fange 2 til. Den andre døren fører dem til et rom med Zombier. Etter snubletråder er borte og alle zombiene er støv, så er det sarkofagen i rommet sin tur. Denne blir åpnet og ghoul’en som ligger oppi rekker ikke å gjøre noe førKaz har satt
noen piler i den. En veldig kort kamp.

Men gruppen gir seg ikke. De skal bare loot’e litt til før de gir seg. I et rom med to grønne flammer finner de en gigantisk Cobra. Gruppen som aldri rømmer, hopper i kampen. Dette viser seg skjebnesvangert for Presten. Han overlevde, men blir nok ikke med på eventyr på en lang stund. Så nå er gruppen uten Healer. Dette kan ikke gå bra.

Comments

fylleangst

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.