Velkommen reisende

Dette er historien om da Zelkor’s Ferry ble en by som sloss for fremtiden, og ikke bare et forsvar mot fortiden.

Det har alltid vært ondskap i området rundt Zelkor, og selv om ingen snakker om det så vet alle at det er den gamle ruinen som er grunnen. Dette hullet som fører til ondskapens bolig. Plassen som foreldre skremmer sine barn med.

Hvis du ikke er snill så kommer det noen fra Rappan Athuk og henter deg.

Men når verden står over nye farer, så må man tenke i nye baner. Skal den gamle verden bestå må vi få et overtak. Kan det finnes inne i gapet av Rappan? Det er mange som ønsker å prøve. Penger og heltedyrkelse får unge personer til å utfordre store farer.

Mvh
Den gamle verdens leder
Keiseren

They came from Zelkor's Ferry

Banner 2 bubastis Lillekne konghaart moloean llehmorf Lieberung